Honning

vedkommende brochure

]Brochurer – på tryk eller online – skrives desværre ofte, så de er mest interessante for den virksomhed, de handler om.
Vi sørger for, at din brochure bliver relevant for målgruppen, så brochuren bliver læst og gemt – og i sidste ende giver dig den ønskede effekt.
Vi mødes og gennemgår dine tanker om og forventninger til brochuren, så vi kan lave et kommenteret udkast, som så danner udgangspunkt for det videre arbejde frem mod målet.